Hem   Om företaget   Press   Kontakt   Hitta hit  
      
 VÅRA UTBILDNINGAR  /  KONSULTVERKSAMHET  /  PRODUKTER  /  AKTUELLT       

  Bergsprängardagarna 2018 - middag, armbrytarskola och Dag 2
   
  Efter en innehållsrik första dag var det dags för bastu och relax, mingel, traditionell middag och slutligen dans för den som önskade. 
   
   
 
   
   
 
 
 
   
 
   
 
  Roland Netterlind avtackas för sina år som BEFs VD av Jan Johansson. 
 
   
 
   
   
   
   
 

 
 
 

Seminariets andra dag inleddes med några filmklipp från branschen.

Därefter var det dags för Björn Strokirk , SBMI som berättade om  ett utbildningspaket för maskinförare man tagit fram. Utbildningsmaterialet består av foldrar och filmer om arbete i täkt, för att parterna ska få förståelse för varandra och undvika t ex dolor.

Han berättade även om att kvarts går in i EU-direktiv från januari 2018, och klasas som cancerogent.  Det är det mycket finkorniga dammet som blir kvar länge i luften som blir farligt. När de små partiklarna når lungorna bildas ärrvävnad. Det finns olika metoder att förhindra dammet, små vattendroppar, hyttfilter i maskinerna där tester visar att silikafilter fungerar bäst.


 
   
 

Mikael Kauppi från Magnus Schakt berättade och visade bilder från projektet vid Slussen.

Ett mycket utmanande arbete i stadsmiljö, ca 480 000 människor varje dag passerar byggarbetsplatsen, trots det fungerade avstängningarna bra.

Man har även haft ett bra samarbete med leverantörer och konsulter.

Det var svårt att klara ljud- och vibrationsnivåer. Det var en stor utmaning att arbeta så nära kontor och bostadshus i en trång miljö och med tunnelbanan precis intill.

Arbetet skedde i mycket trånga utrymmen och man var tvungen att sätta upp skyddsräcken. Här använde man sig av mycket sågning, till alla väggar. Bergkvalitén var inte den bästa och man fick skjuta små salvor först men kunde öka på successivt.


   
 

Magnus Eriksson från Trafikverket presenterade projektet Västlänken i Göteborg som innehåller en mängd delprojekt för både bil och kollektivtrafik.

Det ska byggas dubbelspårig järnväg, tre nya stationer centralt i staden och ca 6 km tunnel under centrala Göteborg. Byggstarten sker nu och det ska vara klart för trafik 2026.

Det är ett omfattande projekt med många tunnlar, däribland en dubbelspårig tunnel  med tillhörande arbetstunnel och evakueringstunnel, det ska byggas ett åttavåningshus inne i berget med teknikutrymmen, och flera olika tunnlar och servicetunnlar under centrala Göteborg.

Det är en del tekniska utmaningar såsom geoteknik, miljö och närheten till äldre kulturbyggnader. Flera av entreprenaderna upphandlas nu.

 
   
   
 

Peter Aspelin från Sprängarpojkarna berättar om projektet vid varuhuset Gekås. Ett omtalat projekt i känslig miljö med mycket folk, där stora mängder berg skulle bort från en brant bergvägg mycket nära varuhusets huvudbyggnad.

En salva gick fel och stora stenar föll mot varuhuset. Trots att man vidtagit försiktighetsåtgärder med plåtar, mattor och haft god planering och en tydlig sprängplan. Ingen hade kunnat förespå det inträffade, även konsulterna var helt eniga angående detta. Det kunde ha gått sämre, endast ett litet hus blev skadat.

Peter berättar att man använde elektroniska tändare för att få lugnare salvor och minde vibrationer.

   
 
 

Produktnyheter presenterades från Epirock, Sandvik , AMV och O-Pitblast. Det märks tydligt att den digitala tekniken utvecklas snabbt på flera olika områden.

 

 
   
 

Veli Taatila från Bror Bergentreprenad arbetar med tunnelrenoveringar och berättade om några av sina projekt såsom Midsweden skipark, en stor inomhus skidarena, renovering av fjärrvärmetunnlar och bergbultning på Förbifart Stockholm.

Ett av de senaste projekten är en tunnelrenovering av ett 1850 m långt tunnelsystem på Söder. Det är en gammal tunnel där underhållet var kraftigt eftersatt och tekniken föråldrad så det krävdes mycket arbete och många moment för att få den i gott skick igen. Velis erfarenheter är att kunden får bäst resulat om projektet projekteras först och upphandlas sedan. Det är viktigt att projektören besöker tunneln innan man ger ut handlingar. Bergförstärkningen överdimensoneras oftast. Han slår även ett slag för att gott samarbete och hårt arbete leder projektet genom berg.


   
 

Lokalen var välfylld även under seminariets andra dag.

   
 

 

Sam Ngo från Veidekke, berättade om hur de använder sig av drönare.

Genom drönarbilder och GPS inmätning kan alla som är inblandade i projektet planera gemensamt. Man får bra överblick, kan dokumentera arbetsgång,  beräkna volymer och utfall samt göra uppföljning och utvärdering efteråt. 

 
   
   
   
 

 

Seminariets sista föredrag var Sjoerd Spijkerman som respresenterade Stockholm Vatten och Frida Hesselgren från Bygg och Berglaget. De berättade om bergarbetena vid Henriksdals reningsverk där man skapar Stockholms framtida avloppsrening. Projektet ska vara klart om ca 10 år. Arbetena inne i reningsverket består av bergarbeten med vajersågning och hydraulisk spräckning samt byggarbeten med permanenta betongkonstruktioner. Det är en komplex anläggning som ska vara i drift under hela byggtiden. Det är en känslig anläggning vilket medför att man inte kan spränga utan får använda sig av mekaniskt berguttag. Trånga utrymmen ställer krav på logistiken och det finns belastningsbegränsningar. Många olika teknikgrupper ställer olika krav på utförandet. Miljön är oerhört viktig och maskiner har byggts om till eldrift för att få en bättre luftkvalitet och förbättra arbetsmiljön för alla som arbetar i verket, man måste även ha kontroll och  mätning av grundvattnet med processvattenmätning.

Projektet ska skapa en bättre miljö långsiktigt genom att vattnet i Mälaren ska bli renare genom mindre utsläpp vid kraftiga regn, ttransorter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner och den nya lösningen gör att utsläppen i Östersjön minskar kraftigt. Med den nya lösningen klarar man en växande storstad ett bra tag framöver.

 

   
 

 

Arrangörerna avslutar med att tacka alla deltagare och föredragshållare och hälsa dem välkomna tillbaka nästa år.

 

 
 

Tillbaka till dag 1 | Tillbaka till startsidan | Tillbaka till aktuellt