Hem   Om företaget   Press   Kontakt   Hitta hit  
      
 VÅRA UTBILDNINGAR  /  KONSULTVERKSAMHET  /  PRODUKTER  /  AKTUELLT       

  Bergsprängardagarna 2016 - ansvar, kompetens och säkerhet.
 
 

Bergsprängardagarna är ett årligt återkommande seminarium med fokus på den praktiska verkligheten inom främst ovanjordssprängning. 1999 arrangerade BergUtbildarna AB för första gången Bergsprängardagarna, som nu utvecklats till en av landets viktigaste sammankomster för såväl bergsprängningsentreprenörer som beställare, konsulter, leverantörer och myndigheter.

Sedan 2004 arrangeras Bergsprängardagarna tillsammans med branschföreningen BEF (Bergsprängningsentreprenörernas Förening). Seminariet har blivit en viktig händelse i branschen och ett viktigt forum för diskussion och utveckling. Årets Bergsprängardagar samlade drygt 230 personer, på Royal Park Hotel i Frösundavik strax norr om Stockholm.

   
  Michael, Martin och Mari från Bergutbildarna välkomnar konferensdeltagarna vid registreringen. 

   

  Flera utställare var på plats. RBT Rockbreaker Tools var en av dem.
   
Introva var på plats.
   
Bjerking var en av utställarna med sin populära juicebar.
   
   
   
  Michael Hermansson, Bergutbildarna hälsar alla välkomna till årets Bergsprängardagar. 
Han passade även på att tala om att det är de sista Bergspärngardagarna han själv anordnar, i fortsättningen blir det Bergutbildarnas nye VD Sjoerd Spijkerman som tar över stafettpinnen utvecklar seminariet vidare.

 

 
 

Michael avslutade med att överlämna Hederssprängaren till en av branschens stora, Stig Adolfsson som varit en viktig person för att få relevanta föreskrifter från Arbetsmiljöverket och som på sitt personliga sätt delgivit deltagarna detta på flertalet Bergsprängardagar.

 

   
 

Årets inledningstalare var Annika Bröms från Svenskt Näringsliv, som med sitt föredrag ville uppmärksamma publiken på hur kommande generationer kommer att påverka branschen i framtiden.

 

   
 
Generationsskillnaderna är tydliga och framöver kommer det ställa högre krav på arbetsgivaren att framstå som attraktiv för att attrahera ny arbetskraft. Den yngre generationen lever ett mer jämställt liv med andra krav på tillexempel arbetstider än tidigare.

   
   
   
 

Det blir även viktigare för företag att hänga med i den digitala utvecklingen, såväl vid marknadsföring och rekrytering som med rent arbetsrelaterade verktyg och system. Liksom föregående års inledningstalare (Michael Ahlström) ville Annika inspirera åhörarna till att fundera över hur de kan utnyttja detta på ett positivt sätt i sina egna företag och i sin egen bransch.

 
   
   
 

Vidare höll Roland Netterlind, BEF sin marknadsanalys över året som gott och inför kommande år. Urbanisringen och inflyttningen till storstäderna ger på sikt mer behov av kollektivtrafik och bostäder fortsätter byggas. I stort ser det positivt ut för branschen då många nya projekt är på gång och några fortfarande pågår. Konjunkturen kommer succesivt bli bättre 2016 för att sedan bli mycket intensiv de kommande åren.

 
 
   
   
 

Därefter pratade Michael Hermansson, BergUtbildarna AB om säkerhet och utbildning. Branschen är fortfarande drabbad av många allvarliga tillbud och olyckor, några exempel från de senaste åren togs upp.

Orsaken till olyckorna och tillbuden kan ofta bero på att föreskrifter inte följs, dåligt rensat berg och stressiga arbetsplatser. Många gånger är den mänskliga faktorn orsaken till olyckan, stress, slarv eller obetänksamhet.

Michael påtalade vikten av att alltid göra en ordentlig riskbedömning och en sprängplan samt att även beställaren utbildar sig för att få en ökad förståelse och medvetenhet om risker och för att kunna vidta förebyggande åtgärder. Arbetsmiljöverkets möjlighet att döma ut höga företagböter vid allvarliga arbetsmiljöbrott måste därför anses positivt.

   
Bergutbildarna har tack vare sammanslagningen med Spijkerman Berg- och Sprängteknik fått en ännu bredare kompetens, fler medarbetare och duktiga utbildare. Man satsar för framtiden och har nyligen lanserat ett komplett utbildningspaket som uppfyller samtliga krav på utbildning för Förbifart Stockholm.
 
   
 

Michael berättade även om den yrkeshögskoleutbildning som Bergutbildarna nu bedriver för tredje året i rad. Utbildningen är helt unik i sitt slag då den är studiemedelsberättigad och innehåller samtliga behörighetskurser för sprängning och bergborrning både ovan och underjord samt flera andra kurser inom bland annat geologi, första hjälpen, m m.

Eleverna får även instruktörsledd praktik både ovan och underjord samt LIA-platser ute hos företagen. Utbildningen har hittills varit mycket framgångsrik då ca 85% av eleverna har arbete efter examen.

   
   
  Representanter från myndigheterna fanns på plats.
   
 

Åsa Dahlfors, Arbetsmiljöverket berättade om den nya föreskriften om kvarts och dess krav på riskbedömning.

   
   
   

Shulin Nie, MSB informerade om omorganisationen av myndigheten samt de nya föreskrifterna för användning av krutpatroner, sk P2 produkter. Han berättade vidare om föreslagna förenklingar i regelverket vad gäller spårbarhet. En utskannad kartong med sprängämnen behöver då inte skannas tillbaka för de ej använda produkterna om kartongen är helt förbrukad inom en vecka.

 
 
 

Patrik Jansson från Polisen berättade om erfarenheter från ett projekt där dolor skulle transporteras för analys vilket kan ställa till problem då inte längre är klassade.

 
   
 

Björn Strokirk, SBMI berättade om Sevesodirektivets konsekvenser för bergtäkter som ska anmäla sin sprängningsverksamhet om mer än 10 ton bulk kommer att användas.

 
 
   
 

Sonny Carlsson, Uppländska Berg höll ett mycket intressant föredrag om sprängningen man utfört inuti Nationalmuseum, en extremt känslig och unik miljö. I samband med att Statens Fastighetsverk genomför ombyggnation av Nationalmuseum utförs omfattande schaktningsarbeten i bottenvåningen för omdragning av va-ledningar, ventilation m m.

Stora mängder berg skulle losshållas och fraktas bort vilket ställde stora krav på entreprenören i denna trånga och känsliga miljö. Man har bland annat arbetat med försiktig sprängning, vajersågning, snigeldynamit och superwedge.

 
 
 
Kaffepaus med mingel och besök hos utställarna. 

 

   
   
   
 
Sjoerd Spijkerman, nytillträdd VD för Bergutbildarna AB och Spijkerman Berg och Sprängteknik var moderator för eftermiddagens frågeställningar inom projektproblematik. Han inledde med en kort presentation om sig själv och sin nya roll.

 
 

I det första fallet behandlade man ett projekt i Flemingsberg där man funnit ett flertal dolor efter en sprängning i en mycket känslig miljö mellan järnväg och Södertörns Tingsrätts lokaler.

Entreprenören Skanska ställde därmed upp krav på mycket stora och kostsamma säkerhetsåtgärder vid hanteringen av dolorna. Då detta berodde på produktfel på sprängkapslarna och leverantören tog detta ansvar klarade sig entreprenören undan med blotta förskräckelsen.

Sprängentreprenören Anders Larsson från Berg & Mark berättade med inlevelse om detta, kompletterad av ansvariga från Skanska och sprängämnesleverantören som också beskrev kvalitetskontrollen vid tillverkning av sprängkapslar.

 

 
   
Carolina Detterfelt, Svevia (tidigare Skanska) och Pär Enlove, Skanska berättade sin syn på händelsen och visade på vilka åtgärder man vidtagit för att förhindra olyckor och vilka lärdomar man tagit med sig för framtiden.
 

 

Sjoerd som själv deltagit som sprängteknsik konsult i ärendet kunde fylla i med olika frågeställningar som dykt upp under tidens gång.


   
Josu Legazapi, Maxam berättade hur de hanterat ärendet och utfört kontroller i hela sin tillverkningsprocess för att undvika liknande händelser i framtiden.
 

 

   
 

I det andra fallet berättade Johan Rosén från Scandrock om ett projekt där man blivit ansvarig för att ha tryckt in en källarvägg i en grannfastighet. Denna fastighet var frisprängd i grundläggningen men återfylld och kompkletterad med bärande balkar in mot berget. Detta fanns inte med i Riskanalysen men Sprängentreprenören blev ensam ansvarig utan ersättning från försäkringsbolaget.

   
  Maria Pedersen, Advokatbyrån Pedersen var insatt i det aktuella fallet och visade på hur juridiken ser på det hela.

   
Tyvärr kunde inte det aktuella försäkringsbolaget närvara pga trafikproblem, men Andreas Moberg, IF fanns på plats för att berätta hur deras försäkringar ser ut och hur de skulle agerat i en liknande situation.

   
   
Det blev många frågor och funderingar från deltagarna i ärendet.

   
Nästa punkt på dagordningen var BEFs utdelning av RG Award, Årets Bergentreprenör.
Priset instiftades 2003 till minne av BEF:s grundare Rune Gustafsson och delas varje år ut till en Bergentreprenör som visat på god företagsamhet.
   
   
 

Årets pristagare blev Mats Johansson, MJ Anläggning, en seg smålänning som trots sjukdom kommit tillbaka och drivit sitt entreprenadföretag med stor vilja och energi som den kompetenta sprängare han är.

   
  
   
   
Mats fick motta blommor, sprängargubbe och en check på 25 000 kr.
   
 
   
 
   
  Grattis Mats!
   
 

Läs mer och se bilder ifrån middagen och dag 2 | Tillbaka till startsidan | Tillbaka till aktuellt