Hem   Om företaget   Press   Kontakt   Hitta hit  
      
 VÅRA UTBILDNINGAR  /  KONSULTVERKSAMHET  /  ADR  /  PRODUKTER  /  AKTUELLT       

  Bergsprängardagarna 2015 - innehållsrikare än någonsin?
   
 

1999 arrangerade BergUtbildarna AB för första gången Bergsprängardagarna, som nu utvecklats till en av landets viktigaste sammankomster för såväl bergsprängningsentreprenörer som beställare, konsulter, leverantörer och myndigheter. Sedan 2004 är det ett samarrangemang med branschföreningen BEF. Seminariet har blivit ett viktigt forum för diskussion och utveckling. Årets Bergsprängardagar samlade drygt 230 personer på Royal Park Hotel i Frösundavik strax norr om Stockholm, vilket var nytt deltagarrekord.

   
  Martin och Mari från Bergutbildarna förbereder ankomst och registrering. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Michael Hermansson, Bergutbildarna och Roland Netterlind, BEF hälsar alla välkomna till årets Bergsprängardagar. 

   
   
  Årets inledningstalare var Mikael Ahlström, en nyfiken entreprenör, utvecklare och ägare av flera olika företag inom mediebranschen, Mikael sitter även i styrelsen för bland annat Transportstyrelsen. 

   
 
Mikaels föredrag visade på den nya, digitala infrastruktur vi alla står inför. Genom att vi lämnar digitala spår och data efter oss, bland annat via sociala medier som Facebook, Twitter, LinkedIn etc, finns enorma mängder information tillgänglig som kan användas, visualiseras och hjälpa oss i utvecklingen av våra företag, oavsett vilken bransch vi befinner oss i. Han menade att den digitala revolutionen utmanar såväl gamla strukturer som auktoriteter, och ett maktskifte sker då plötsligt information sprids och används av helt nya individer och företag. Det är inte längre fiktion eller framtid, utan nutid och det gäller att hänga med om man inte vill hamna på efterkälken. 

   
   
   
 

Mikael inspirerade åhörarna till att fundera över hur de kan utnyttja detta på ett positivt sätt i sina egna företag och i sin egen bransch.

 
   
   
 

   
   
  Det blev en del diskussioner då alla fick 1 minut att diskutera hur de skulle kunna använda sig av den digitala infrastrukturen i sina egna företag. 
   
 
   
 

Roland Netterlind, BEF gav en positiv marknadsnanalys då urbaniseringen och inflyttningen till storstäderna ger på sikt mer behov av kollektivtrafik och bostäder fortsätter byggas, även om vi har ett lite osäkert, politiskt klimat som skulle kunna påverka bostadsbubblan negativt. Roland påtalade även de problemställningar som finns, t ex har 3 stora företag 60% av marknaden, det kan innebära strukturproblem vid upphandling och göra det svårt för underentreprenörerna. Spårbarhetsdirektivet och nya bestämmelser kan också göra livet mer komplicerat för bergsprängningsentreprenörerna.

 

   
 

   
 

Michael Hermansson, BergUtbildarna visade på en oroande olycksstatistik, dolor och stenkast utgör fortfarande ett stort problem för branschen. Michael påtalade vikten av att även beställaren utbildar sig för att få en ökad förståelse och medvetenhet om risker och för att kunna vidta förebyggande åtgärder.

 

   
 
Vidare berättade Michael om den unika yrkeshögskoleutbildning som Bergutbildarna nu bedriver för andra året i rad. Utbildningen är studiemedelsberättigad och innehåller samtliga behörighetskurser för sprängning och bergborrning både ovan och underjord samt flera andra kurser. Eleverna får även instruktörsledd praktik både ovan och underjord samt LIA-platser ute hos företagen.
   
  Representanter från myndigheterna fanns på plats.
   
 

 

Åsa Dahlfors, Arbetsmiljöverket berättade om att man just nu har en utredning om beställaransvar, nya föreskrifter är på gång bland annat en om kvarts- och stendamm och en om organisatorisk och socialarbetsmiljö som lägger vikt vid de mjuka parametrarna som till exempel stress. Den senare föreskriften har orsakat stort rabalder då arbetsgivarna tycker att det blir ett för stort ansvar. AMV har även infört en sanktionsavgift, om man bryter en föreskrift. Avgiften blir beroende av företagets storlek. Ett beslut myndigheten nyss tagit är att borrigg utan fjärrstyrning eller hytt ej får framföras på ojämnt underlag då de bedömer detta som en stor olycksrisk, något som orsakade en del diskussioner bland åhörarna.

   
   
 

Thomas Eriksson och Patrik Jansson från Polisen berättade om den nya organisationen och de nya avdelningarna som kommer att hantera tillståndsfrågor.

 
   
 

Shulin Nie, MSB hade gjort tester på detonationsöverföring för att se vad som kan vara ett rimligt krav för samförvaring and sprängkapslar och sprängämne.

Shulin påminde även om att spårbarhetsdirektivet då alla explosiva varor ska kunna följas från tillverkning till detonation blir verklighet 5 april i år. Detta innebär nya rutiner för alla som hanterar sprängämnen.

 
 
 

Just på grund av spårbarhetsdirektivet presenterade fem olika företag (Introva, Ontaris, Forcodes/Forcit, Orica Movilizer, Datema) sina lösningar för Track and Trace, olika sätt att scanna och följa varorna och att integrera detta med sprängjournaler, affärssystem och planeringsprogram.

 
 

Mingel under fikapausen. Här fanns även möjlighet att prata närmare med alla företagen med lösningar för Track and Trace.
   
 

 
 

 

Petra Flyborg från Sveriges Byggindustrier berättade om sitt arbete mot olyckor i anläggningsbranschen. SBI har tillsatt en speciell grupp som arbetar med detta och man har en nollvision gällande arbetsolyckor, man vill höja säkerhetskulturen på små och medelstora företag till en hög nivå genom att arbeta med ledarskap, attityder och verktyg. En säker arbetsplats attraherar goda medarbetare och kan ge konkurrensfördelar, framhåller Petra. Man har även tagit fram ett enkelt system (BIA) med en app där man kan rapportera olyckor och tillbud. Man bistår även företagen med verktyg för en säkrare kultur som till exempel trycksaker, mallar, anslagstavlor m m. 
 

 

Åke Hansson från Trafikverket presenterade de stora projekt som pågår eller är under uppstart. I Stockholmsområdet nämndes bland annat Norra Länken, Förbifart Stockholm och  Mälarbanan och i övriga landet Ostlänken, Västlänken och Hallandsåsen. Förutom dessa stora miljardprojekt är det många mindre projekt runt om i landet.

 
 
 

 

Leif Lingren från Trafikverket arbetar med leveransutveckling och vill förbättra affären mellan beställare och leverantör. Målet är att ha 40% av alla arbeten på totalentreprenad. Man ser gärna fler anbud på projekten då det är ganska få idag. Kommentarer från åhörarna om att det kan vara svaårt att lämna anbud pågrund av bristfälliga underlag.  Man undrade även över de mjuka parametrarna, många upplever att prispress går före säkerheten. Leif svarade att det är något man arbetar med, nya direktiv och bedömningsgrunder ska tas fram.

   
 
Så var det dags att utse Årets Bergentreprenör, vinnaren av RG Award.

 
  Årets välförtjänte vinnare blev Roland Rask, Andersson och Rask Åkeri.
Några av kriterierna för att få utmärkelsen är förmåga och vilja till ständig utveckling och att vara välrenommerad över tiden hos samtliga branschintressenter.

 
 
 
 
 
 


 
 
 
  Grattis Roland!
   
 

Läs mer och se bilder ifrån middagen och dag 2 | Tillbaka till startsidan | Tillbaka till aktuellt