Hem   Om företaget   Press   Kontakt   Hitta hit  
      
 VÅRA UTBILDNINGAR  /  KONSULTVERKSAMHET  /  ADR  /  PRODUKTER  /  AKTUELLT       

Bergsprängardagarna 2014

Årets Bergsprängardagar gick av stapeln den 30-31 januari på Radisson Blu Royal Park Hotel i Frösundavik strax norr om Stockholm. Det var för 17:e året i rad som seminaret arrangerades och i år hade vi nytt besöksrekord på 208 personer.
Årets program var upplagt lite annorlunda än tidigare år, och vi hade turen att få in riktigt bra, spännande och intressanta föredrag vilket gjorde dessa Bergsprängardagar till kanske de bästa vi någonsisn haft.

Vi vill tacka alla er, föredragshållare och deltagare, som kom och gjorde dessa dagar så bra, spännande och givande.
 
Full fart redan på morgonen den 30 januari.


Lokalen är redo.


Glatt gäng ifrån Ducimus.


Mari och Camilla hälsade alla välkomna vid registreringen.


Dagens första talare gör sig redo.


Välfylld lokal.


Michael Hermansson (BergUtbildarna) och Roland Netterlind (BEF) hälsar alla välkomna till årets Bergsprängardagar.


Årets inledningstalare Ola Månsson från Sveriges Byggindustrier talade om strävan efter en renare och säkrare byggbransch och berättade om deras arbete mot högre miljökrav.

Sveriges Byggindustrier har satsat 50 miljoner kronor och anställt 6 st rådgivare för att höja säkerhetsnivån. Under 2013 var det 7 st dödsfall i byggbranschen.Ola nämnde Trafikverket som ett exempel på en bra beställare som anordnar en säkerhetsvecka för att förändra attityder för ett bättre säkerhetstänk, riskidentifiering och förändrade krav i upphandlingar.  Sveriges Byggindustrier vill påverka fler beställare att agera på samma vis som Trafikverket för att det i längden ska ge säkrare arbetsplatser. Detta skulle även hjälpa till att få bort oseriösa företag ur entreprenadkedjan.

  

Just nu finns ett förslag på ett kollektivavtal där huvudentreprenören kan hålla betalningen till underentreprenören tills de i sin tur betalat ut löner etc, något som skulle göra det omöjligt för mindre företag då detta kräver en stor likviditet i företaget. Sveriges Byggindustrier arbetar på att förhindra detta avtal. De tror att man istället når en sund byggbransch genom lagar som gäller alla, användning av ID06, höjd säkerhet, närvaroliggare, anmälningsplikt, förenklad månadsrapportering, individuell arbetsgivareavgift. Enligt Ola skulle detta vara vägen till en sund byggbransch med en sund konkurrens och säkra arbetsplatser.Roland Netterlind, BEF kom med sin sedvanliga marknadsanalys och en rapport ifrån det föregående året. På det stora hela gick 2013 bra för branschen med lokala variationer. Inför 2014 det det relativt positivt ut, men branschen väntar på att flera stora projekt ska starta.


Michael Hermansson, Bergutbildarna AB talade om utbildningstrender och kunde berätta om Yh-utbildningen som pågår just nu. Utbildningen är helt unik i sitt slag och erbjuder eleverna samtliga kurser och även praktisk utbildning för både ovan- och underjordsarbete.  Praktiska utbildningen kompletteras med LIA (Lärande I Arbete) ute hos några av branschens företag. Eleverna har däreför mycket goda förutsättningar att få jobb efter avslutad utbildning, och branschen har stora möjligheter att påverka utbildningen så att den stämmer överens med deras behov. Trots ett mycket positivt gensvar ifrån de flesta har stödet till utbildningen varit lågt.BergUtbildarna har fått beviljat att köra en likadan utbildning med start september 2014 och Michael hoppas att fler företag kan ställa upp och sponsra utbildningen med maskiner, borrstål, sprängmedel, handhållen utrustning, instruktörer, LIA-platser etc. Att bedriva en praktisk utbildning är mycket kostsamt och utan sponsorer blir det omöjligt att genomföra denna utbildning ännu ett år.Jan Andersson, Arbetsmiljöverket anmärkte på att de begagnade borriggar Bergutbildarna fått låna till utbildningen saknade dammbehållare och att det kommer nya bestämmelser som förbjuder äldre borriggar framöver. Således kommer Yh-utbildningen vara i ännu större behov av sponsorer för att fullfölja dessa krav.Efter lunchen var det dags att låta myndigheterna berätta om eventuella nyheter och bestämmelser.


Först ut var Jan Andersson, Arbetsmiljöverket som berättade om att föreskrifterna ska omprövas för att se om de är aktuella eller ej. Eventuellt ska vissa föreskrifter slås ihop, upphävas eller ändras. Omprövningen beseras på en jämförelsetabell, uppgifter om försäljning och nedladdning, spridningen av informationsmaterial gällande respektive föreskrift, statistik över olycksfall och ohälsa samt inspektionsstatistik. De föreskrifter som rör vår bransch; "Sprängarbete" och "Bergarbete" är aktuella och ska bli kvar utan ändringar, eventuellt kompletteras de.


Jan berättade om förbudet för äldre borriggar som kommer att medföra böter på 100 000 kr vid användning.

Han berättade även att anläggningssidan är dålig på att anmäla olyckor och tillbud, på gruvsidan är man bättre på detta, och understryker vikten av ett väl rengjort berg.


Jan Johansson, Voglers Sverige AB replikerade angående inmätning av hål för dispens av borrning genom syltan.


Michael Hermansson, Bergutbildarna AB modererar.


Liselotte Schmidt, MSB Myndigheten påminde om nya lagen gällande spårbarhetsdirektivet av explosiva varor som börjar gälla 2015-04-05 för entreprenörerna.

Även MSB jobbar med uppdateringar och modernisering av föreskrifter för att förenkla dem. Idag är det ett lapptäcke av olika regelverk vilket gör det otydligt. Hon öppnar för input ifrån branschen i arbetet med att ta fram nya föreskrifter. Målet är att de nya föreskrifterna ska vara klara redan 1/7 2015.


Bland annat vill man byta ut ordet förvärv mot användning för en tydligare tolkning.
Patrik Jansson, Polismyndigheten replikerade då om att ordet användning då kan förväxlas med de tillstånd som Polisen ger.


Patrik Jansson, Polismyndigheten berättade lite om statistik för sökta tillstånd, samt att de är underbemannade och inte hinner med tillsyn på samma sätt som tidigare. Det kommer även att bli en omorganisation och Polisen delas in i 7 regioner. Något som oroade en del i publiken, som märkt att det tar för lång tid att få tillstånd. Patrik Jansson sa att han hoppas att det bara är problem i övergångsperioden.


Mathias Jern, Nitro Consult om vibrationsstandarden.
Standardens grund är att fungera som spelregler för att inte påverka omgivningen för mycket vid sprängning. En ny standard bör tas fram då den nuvarande fungerar sådär. Det finns mycket kritik mot den befintliga standarden. Det är ett omfattande arbete att ta fram en ny standard med många tester etc. Frågor från publiken om man sett några skador orsakade av stenspräckning. Lennart Aronson, Sprängkonsult svarade att han sett det vid sina besiktningar. Spräckningen bör ha samma krav på besiktning som sprängning.


Stig Adolfsson underhåller Mari Rovén och Camilla Ahlström, Bergutbildarna vid fikat.


Åsa Markström, Trafikverket berättade om totalentreprenader, något Trafikverket försöker arbeta med mer och mer för att kunna hålla höga krav på säkerheten, bättre koll på ekonomin så att man får ut mer för skattepengarna.

Hon menar att genom totalentreprenad får Trafikverket en mer renodlad beställarroll, kan nyttja entreprenörernas erfarenhet, relationen mellan konsulter och entreprenörer ökar kompetensen i alla skeden av processen och man skapar förutsättningar för ökad innovation och sundare konkurrensmöjligheter.


Michael Hermansson, BergUtbildarna presenterar Roland Ekenberg, Trafikverket.


Roland Ekenberg, Trafikverket berättade om hur planeringen av Förbifart Stockholm ser ut. Många entreprenörer väntar på att det ska komma igång. Anledningen att starten dröjer är att det är många olika överklaganden då bygget berör Natura 2000-områden, naturreservat och andra känsliga miljöer.


Man har dock kommit en bra bit på väg med bygghandlingar och projektering, arbetsplanen ligger för godkännande och byggarbetsplatser förbereds. 2014/2014 ska man komma igång med några arbetstunnlar. Roland kunde även visa på att det är många 100 000 kubik berg som ska bort ovanjord så det finns mycket jobb att se fram emot även för ovanjordsentreprenörerna.

Replik ifrån Martin Andersson, Ducimus som undrade om det blir krav på att använda elektroniska sprängkapslar, vilket Roland inte trodde skulle bli fallet här, trots att TRV har det som krav på Västkusten.Mats Olsson, EDZ-Consulting AB berättade om bergschaktningstoleranser och skadezonsutbredning.


Urban Åkesson, Trafikverket har arbetat tillsammans med Mats i syftet att förbereda en metodik för att karaktarisera sprängskadezoner i fält för bergskärningar, jämföra skadezoner i olika bergarter och bereda underlag för revidering av regelverk.


En projektgrupp har tillsatts för att se till att rätt krav ställs utifrån de förutsättningar berget kräver. Man har arbetat med seismiska mätningar, reflektionsseismik, refraktionsseismik och ultraljud. Man har gjort flera tester på olika platser och testat olika typer av sprängämne på olika bergarter för att tydligt se skillnaderna i skadezonerna.

Så här långt har man fått fram följande resultat:
Sågning och sprickkartering ger bra resultat, frikoppling är den viktigaste parametern för att reducera sprängsprickor, grova konturhål (70 mm på västkusten) fungerar bra, med dessa grova konturhål har man där lyckats uppnå bergschaktningsklass 1 fast kraven var klass 2, geologin betyder mindre vid kraftig frikoppling, konturhål ska sprängas momentant.

Tillsammans tar man fram en ny handbok för ovanjordssprängning.


Så var det dags för en stående punkt på programmet - Årets Bergentreprenör, RG Award.

Roland Netterlind, BEF presenterade tidigare års vinnare och läste upp vad som karaktäriserar årets vinnare...


... som blev Nils "Nisse" Jansson, Enjis Bergsprängning AB.Nisse fick ta emot priset ifrån Jan Johansson, Voglers Bergteknik AB och ordförande i BEFs styrelse.

 


Läs mer och se bilder ifrån middagen och dag 2 | Tillbaka till startsidan | Tillbaka till aktuellt